Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van www.slapeninzuidafrika.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Slapen in Zuid-Afrika . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Slapen in Zuid-Afrika is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Slapen in Zuid-Afrika.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Slapen in Zuid-Afrika te mogen claimen of te veronderstellen.

Slapen in Zuid-Afrika streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Slapen in Zuid-Afrika aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.slapeninzuidafrika.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

 

Voorwaarden voor registratie op de website – do’s & don’ts

Leuk dat je jouw accommodatie wilt registreren op Slapen in Zuid-Afrika. Een Afrikaans spreekwoord is ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ Om die reden zijn wij Slapen in Zuid-Afrika gestart. Als Nederlandse/Vlaamse accommodatie eigenaar spreken we dezelfde taal en kunnen we onze krachten bundelen. Wij hanteren de volgende voorwaarden:

 • We vragen voor de registratie op de website een minimale vergoeding van €5,00. Door een lidmaatschap te nemen (€12,00 voor accommodatie eigenaren) mag je ook reclame maken op de website en in de Facebook groep van Slapen in Zuid-Afrika.
 • De vermelding van minimaal €5,00 is alleen bedoeld voor accommodatie eigenaren en dus niet tussenpartijen die meerdere huizen in hun portfolio hebben, maar niet de eigenaar zijn. Indien tussenpartijen interesse hebben, kunnen ze contact opnemen voor een offerte.
 • Minimaal één van de accommodatie eigenaren spreekt Nederlands of Vlaams. Het is niet nodig om altijd aanwezig te zijn in de accommodatie.
 • Jouw accommodatie heeft minimaal een goede (4 sterren/een 8 of hoger) beoordeling op Tripadvisor, booking.com, Google, Zoover. We willen namelijk graag een bepaalde kwaliteit waarborgen. Geen probleem als je net bent begonnen en nog geen beoordelingen hebt. We toetsen dan opnieuw na een half jaar.
 • De link naar de website en/of boekingssysteem gaat naar jouw persoonlijke website en/of boekingssysteem. Dit betekent dus niet naar een tussenpersoon die betaald krijgt voor zijn/haar diensten. Het doel van deze website is reizigers rechtstreeks in contact brengen met accommodaties.
 • Je gebruikt dezelfde format als alle andere accommodaties. Dit houdt in dat je het volgende beschrijft:
  • Omschrijving accommodatie
  • Eigenaren (naam van eigenaar/eigenaren) en of je wel of niet aanwezig bent
  • Faciliteiten. Bijvoorbeeld zwembad, gym, King-size XL bedden. Spiek even bij de andere accommodaties voor inspiratie.
 • De 1e foto (featured image) MOET een foto met een bed zijn.
 • Het zou leuk zijn als je op jouw website een link plaatst naar deze website (niet verplicht)
 • Bij voorkeur (maar niet verplicht) lever je één artikel aan. Dit artikel moet gaan over een activiteit/bezienswaardigheid in jouw omgeving. Waarom komen gasten naar jouw omgeving? Je mag een artikel van je eigen website aanleveren of een artikel schrijven of een artikel wat je gevonden hebt maar wel precies beschrijft waarom, volgens jou, gasten bij jullie moeten boeken. Als het een bestaand artikel is, herschrijven wij het omdat Google het niet leuk vindt als je eenzelfde artikel op een andere website plaatst. We zoeken overigens nog hulp van mensen die het leuk vinden om deze content te herschrijven. Deze content gebruiken we om de Blog te vullen en zo meer publiek naar de website te trekken.

Wanneer jouw vermelding niet aan onze voorwaarden voldoet, behouden wij het recht deze te deactiveren.

Hieronder vind je de (juridische) do’s & don’ts. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van Slapen in Zuid-Afrika. Als bezoeker / gebruiker garandeer je alleen inhoud op de website van Slapen in Zuid-Afrika te plaatsen die correct is en geen inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is.

Do’s

We moedigen het volgende aan:

 • Het plaatsen en delen van je mooie, duidelijke foto’s, video’s en teksten die je zelf gemaakt hebt
 • Het plaatsen van inhoud die relevant is voor reizigers.
 • Plaats maximaal 8 foto’s. De 1e foto moet een foto met een bed zijn. De foto’s mogen maximaal 2mb zijn, maar bij voorkeur kleiner. De minimale afmeting is 1366 x 766.

Don’ts

Het volgende is niet toegestaan:

 • Het plaatsen van andermans foto’s, video’s en/of teksten zonder toestemming
 • Het plaatsen van teksten, foto’s en video’s van (te) lage kwaliteit
 • Het plaatsen van teksten die reeds op een andere site en/of blog staan (de door jou gedeelde teksten op onze sites moeten unieke teksten zijn)
 • Het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende, beledigende inhoud of inhoud die op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van iemand anders.

Slapen in Zuid-Afrika behoudt zich het recht voor enige door bezoeker / gebruiker geplaatste inhoud niet te publiceren, te verwijderen of te wijzigen (correctie taalfouten, e.d.). Slapen in Zuid-Afrika is tevens gerechtigd de door de bezoeker / gebruiker op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde inhoud. Slapen in Zuid-Afrika bewaart jouw gegevens voor onbepaalde tijd (je naam, e-mailadres, bijdrage, locatie waarover je bijdrage gaat). Als bezoeker / gebruiker stem je ermee in dat er tussen Slapen in Zuid-Afrika en jou geen joint venture, partnerschap, dienstverband of lastgevingverhouding bestaat als gevolg van deze voorwaarden of het gebruik van de website(s) van Slapen in Zuid-Afrika.